logo
icon
Online Version
icon
Homepage
Issue 2 -  May, 2016

KUŞKOR


The North Cyprus Society for the Protection of Birds and Nature is a non-governmental organization whose purpose is to protect and conserve the birds and nature of Cyprus.

Kuzey Kıbrıs Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği Kıbrıs'ın kuşlarını ve doğasını korumayı amaç edinmiş bir sivil toplum örgütüdür.
image

KUŞKOR Bird Ringing Scheme is now European 

During bird ringing, every bird is given a specific number which is marked on the ring fitted to its leg. It’s biometrics age, sex and other details are recorded in a database. In many ways, ringing is like giving a birth certificate to birds...
Read More

KUŞKOR Kuş Halkalama Programı artık Avrupa’da 

Kuş halkalama çalışmaları sırasında yakalanan her kuşa kendine özgü bir isim verilir ve bu ismin ayağındaki halhal üzerine işlenir. Diğer bir deyişle halkalama kuşlara doğum belgesi vermek...
Devamı

image

Roller Estates is now open for visitors! 

The seventh and final KUŞKOR volunteer session of our roller nest boxes project was on 12th of December. This saw the erection of the 44th box for the European Roller in North Cyprus...
Read More

Gökkuzgun/Telli/Mavi Garga Konutları kullanıma açıldı! 

Gerçekleştirmekte olduğumuz gökkuzgun yuvaları projemizin son yuva yerleştirme çalışmasını 12 Aralık’ta tamamladık. Böylece yerleştirdiğimiz yuva sayısı 44’e ulaştı. Gökkuzgunu/Telli Gargayı Mesarya Ovasına...
Devamı

image

CSI-KUŞKOR: Searching for the Last Eagle 

Since 2011 KUŞKOR have undertaken annual monitoring of the Bonelli’s Eagle population that persists in Cyprus. Our volunteers are dedicated people, who have a sparkle appearing in our eyes every time we see an eagle...
Read More

CSI-KUŞKOR: Son Kartal’ın Peşinde 

Kuş halkalama çalışmaları sırasında yakalanan her kuşa kendine özgü bir isim verilir ve bu ismin ayağındaki halhal üzerine işlenir. Diğer bir deyişle halkalama kuşlara doğum belgesi vermek...
Devamı

image

A first in North Cyprus: Floating Islands for Birds 

During the Hotspot for Birdwatchers: Kukla Wetlands Bird-watching Centre Project, funded by EU and run with collaboration of Municipality of Beyarmudu, we faced a very serious problem: Stray Dogs! During May we realized...
Read More

Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk: Kuşlar için Yüzen Adalar 

AB desteği ve Beyarmudu Belediyesi ortaklığıyla gerçekleştirmekte olduğumuz ‘Kukla Sulak Alanları Kuş Gözlem Merkezi Projesi’ sırasında çok büyük bir sorunla karşılaştık: Başıboş Köpekler!...
Devamı

image

Update on the Conservation Status of Key Bird Species

The IUCN (International Union for Conservation of Nature) Red List for birds was updated on October 29th. For birds that are seen regularly in North Cyprus, and so those that are of relevance for conservation here, we have listed the changes...
Read More

Önemli Kuş Türlerinin Koruma Kategorilerindeki Değişiklikler


IUCN Kırmızı Listesi’ndeki (Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi) kuşların durumları yeniden değerlendirilerek, 29 Ekim 2015 tarihinde ise güncel liste yayınlandı. Kıbrıs’ta düzenli olarak görülen türlerin, yani Kıbrıs’ta korunması gereken türlerin koruma statülerinde meydana gelen değişiklikler...
Devamı

image

Please report injured birds to KUŞKOR. Help us help them. 
Yaralı kuşları KUŞKOR'a bildirin. Yardımcı olmamıza yardımcı olun.

What is Leucism?

No, it’s not Albino! That’s different. Albino individuals look completely white…”. This is Leucism, so when a bird loses part of its pigmentation. For instance, the head color might be the only change while the beak is still black and the feet look normal.

So, how did we get here? First of all, because of the picture of the Stonechat committee member Birtan Gökeri took on October 31st last year. The first time I saw it I thought, “I don’t think it’s an albino, so is it another species?......but what?”. Then Birtan told us the story behind it...
Read More

Lökizm mi? O da ne?

“Albino değil! Yok hayır o farklı. Albino bireylerin tümü beyaz oluyor...”. Bu Lökizm. Yani bir kuşun belirli bir kısmının beyaz gerisinin normal renklere sahip olma durumu. Mesela gaga halen siyah, ayaklar normal, sorun sadece kafada olabiliyor...

Bu konuya nerden mi geldik? İlk olarak yönetim kurulu üyemiz Birtan Gökeri’nin 31.10.2015 tarihli Taşkuşu fotoğrafından. Gördüğüm anda “Albino desem değil, o zaman farklı bir tür mü bu? Bildiğim bir kuşa da hem benziyor hem de benzemiyor..” diye düşündüm. Sonra hikayeyi Birtan Bey’den dinledik...
Devamı

image
recent sightings / güncel gözlemler
image
03/03/2016 - Desert Wheatear / Çöl Kuyrukkakanı - Kalkanlı - Sadık Azimli
icon Sightings: Highlights icon Gözlemler: Gözdeler
You can download our monthly trip reports from our publications page.

Aylık kuş gözlem gesizi raporlarımızı yayınlarımız sayfasından indirebilirsiniz.