Projelerimiz

KUŞKOR tarafından yürütülen projelere göz atmak ister misiniz?

KUKLA (KÖPRÜLÜ) KUŞ GÖZLEM MERKEZİ PROJESİ

Kukla (Köprülü) Sulak Alanının Panoramik görünümü. Fotoğrafın tümünü görmek için tıklayın.

Doğu Mesarya Ovası çoğunlukla düzlüklerden oluşan geniş bir alandır. Alanın büyük bir bölümü zeytin, keçiboynuzu (harnup) ve badem gibi ağaçların dağınık olarak bulunduğu ve çoğunlukla okaliptüsten (efgalipto) yapılan rüzgarkıranların yer aldığı devasa tahıl tarlalarından meydana gelir. Kışta alanı besleyen dere ve hendeklerden oluşan su ağı yazda kurur. Baharda öbek öbek kır çiçekleri ile renklenen yeşil arpa ve buğday tarlaları, yazda yerini hasat edilmiş ve güneş tarafından kavrulan ovalara bırakır; böylece alanda toprak rengi ağır basar. Genel yapısından anlaşılacağı gibi bu geniş ovada yoğun tarım faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu nedenle, uzun yıllardır tahıl tarımının kalbinin attığı bu alan zaman içinde “Kıbrıs’ın Ekmek Sepeti” olarak anılmaya başlamıştır. KUŞKOR olarak “Kukla Kuş Gözlem Merkezi Projesi” ile bu bölgenin oldukça farklı ve yakın zamana kadar gözden kaçmış bir doğal değerini gözler önüne sermeyi planlıyoruz.

KUŞKOR Kıbrıs’ın Önemli Kuş Alanlarını (ÖKA) belirlemek amacıyla 2010-2011 yılları arasında iki toplumlu bir Avrupa Birliği (AB) projesi yürüttü.müştür. Bu proje kapsamında Mesarya Ovası da kuş varlığı bakımından değerlendirilmiştir. Projenin önemli sonuçlarından bir tanesi, Mesarya Ovası’nın bir parçası olan Kukla (Köprülü) Sulak Alanı’nını (yani sadece Köprü Barajı’nın değil etrafındaki tuzcul bataklıkları da içine alan sulak alan ağını) da kapsayacak bir bölümün, tarafıımızdan önerildiği gibi Bird Life International tarafından ÖKA olarak kabul edilmesi olmuştur. Bu başarının, gündemde olan çevre yasası ve sulak alanların korunması tüzüğü değişikliği sürecinde ÖKA’ların özellikle dikkate alınmasına ve Kuzey Kıbrıs’taki ÖKA’ların uzun vadeli koruma çalışmalarına katkısı olacağına inanıyoruz.


Kukla (Köprülü) Sulak Alanı ve Kuşlar

“Çevre Koruma” uzun vadeli ve çok yönlü bir kavramdır. Bir alanın uluslar arası ÖKA ilan edilmesi o alanın korunması yönünde doğru bir adımdır. Böylece uluslararası denetim mekanizmaları, ilgili yerel makamlara o alanın korunması için uyarı ve baskı yapabilir.

Fakat bir alanın ÖKA olarak ilan edilmesi o alanın gerçekten korunacağı anlamına gelmez veya korunacağını garanti edemez. Özellikle de Mesarya Ovası’sında olduğu gibi bu alanın büyük bir kısmı insan kaynağı olarak görülüyor ve sadece insan faaliyetlerinin yürütüleceği bir bölge olarak kabul ediliyorsa. Bu gibi durumlarda yerel yönetimin bölgeyi koruma çabasının bölge halkı tarafından kabul görmezmesi ve koruma çabalarını başarısız kılmaktadır. Buna karşın bölge halkı ve yerel yönetimler bu koruma bölgesinin maddi olarak değerli olduğuna ikna olur, bu konudaki çevre dostu kalkınma potansiyelini farkeder ve gelecek nesillerin faydalanabileceği bir yatırım olduğuna inanırsa, koruma böölgesinin korunması konusunda başarılı olunabilir. Özetle, yerel yönetimler ve halk bölgenin korunmasına öncelikle maddi nedenlerden dolayı fakat daha sonra manevi nedenlerle de katkı sağlar. Bu nedenledir ki, dünyanın değişik bölgelerindeki pek çok ülke koruma alanlarını turistlerin gözlem yapabileceği merkezler haline getirilmekte ve böylece alanlar korunurken bu alanlarda yaşayan bölge halkı ve dolayısıyla ülke de maddi kaynak sağlamaktadır.

Köprülü Sulak Alanının Kuş Bakışı Görünümü

Kıbrıs sadece Avrupa için değil küresel ölçekte de kuşlar için önemli bir ülkedir. Kıbrıs’ta Avrupa’da çok nadir rastlanan birçok kuş da dahil olmak üzere toplam 380’den fazla kuş türü kaydedilmiştir. Bunların yaklaşık 200 tanesi Avrasya, Afrika ve Orta Doğu arasında göç eder. Tüm Avrupa’da endemizmi en yüksek olan ülkedir (iki tür ve beş alt tür). Dolayısıyla, sadece kuş gözlemi amacıyla Kıbrıs’a gelen kuş gözlemcileri vardır. Bu önemli konumuna rağmen Kuzey Kıbrıs’ta hiç kuş gözlem merkezi yoktur. Yerel halkın yaban hayatı ve doğanın önemi hakkındaki bilgisi de oldukça sınırlıdır. Özellikle Doğu Mesarya Ovası’nın yaban hayatı açısından değeri uzun zamandır göz ardı edilmiş ve hatta zayıflatılmıştır. Bu bölgenin hiçbir zaman potansiyel Natura 2000 yani Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak düşünülmemesi maalesef alanın şu anda da korunmasını zorlaştırmaktadır.

Kukla Kuş Gözlem Merkezi Projesi ile hem Kıbrıs’tan hem de dünyanın her yerinden kuş gözlemcilerinin ziyaret edebileceği uluslar arası standartlarda bir kuş gözlem merkezi yaratmayı hedefliyoruz. Bu projemiz 2014 yılında Beyarmudu Belediyesi ortaklığında AB’nin finansal desteği ile başlamıştırdı ve 2016 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. Proje tamamlandığında alan kuş gözlem turizminin ülkedeki merkezi haline gelecek ve burayı pek çok turist ziyaret edecektir. Doğal güzelliğine ve önemine değer veren yerli meraklılar ve turistler sayesinde burada bir ekoturizm alanı yaratılırken, hem yaban hayatı ve doğa korunmuş hem de bölge halkı bundan yarar sağlamış olacaktır. Umuyoruz ki daha uzun vadede bölge halkı bu gelişmeyi sahiplenecek ve bu alanın korunması için her türlü çabayı gösterecektir.

Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk olacak Kukla Kuş Gözlem Merkezi, aynı zamanda Kıbrıs’taki kuş gözlem turizmine katkı sağlayacak uluslar arası tanınmış bir merkez olacaktır.


TWEETS
İLETİŞİM
  • Adres: PK 10, Nicosia
  • Telefon: 0542 881 37 50
    0548 886 86 84
  • Eposta: info@kuskor.org
Weblink.Media
«Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği» © 2015. Tüm hakları saklıdır.