Projelerimiz

KUŞKOR tarafından yürütülen projelere göz atmak ister misiniz?

GÖKKUZGUN KONUTLARI PROJESİ

Yerel adı Telli ya da Mavi Garga olan Gökkuzgun Coracias garrulous, üreme bölgesi olan Avrupa Kıtasının büyük bir bölümünü yaz mevsiminde yaygın olarak ziyaret eder. Avrupa’daki sayılarının azalması nedeni ile türün bölgedeki durumu “Hassas” olarak sıfatlandırılmıştır.

Gökkuzgun - Coracias garrulous

Ağaç ve topraktaki oyuklara yuva yapan Gökkuzgun’un dağılımı büyük ölçüde mevcut üreme alanlarına ve bu alanlardaki yuva sayısına bağlıdır. Kuzey Kıbrıs’ta Karpaz bölgesinde ve kuzey sahil şeridine yakın bölgelerde başarıyla üremeye devam edmesinin sebebi, bu bölgelerde halen çok miktarda bulunan yaşlı ağaç kovuklarıdır. Her iki bölge de yakın zamanda Önemli Kuş Alanı (ÖKA) olarak ilan edilmiş ve böylece türün bu alanlardaki geleceği koruma altına alınmıştır. Ancak Mesarya Ovası gibi diğer potansiyel yuvalama alanlarının tür için önemi çalışma sürecinde anlaşılamamış, sonuç olarak aynı kapsamda değerlendirilmemiştir.

Mesarya Ovası, eskiden ağaçların yaygın olarak bulunduğu, günümüzde ise yoğun tarım faaliyetlerinin yürütüldüğü verimli ovaların bulunduğu bir bölgedir. Bu bölgede Gökkuzgun için uygun yuva alanları, ovayı besleyen dere yataklarında bulunan, genellikle Arıkuşu’nun Merops apiaster terk ettiği, toprak oyuklarla sınırlıdır. Bu alan besin açısından çok zengin olmasına rağman, türün üreme başarısı mevcut oyuk sayısı ile kısıtlıdır.


Gökkuzgun yuvaları

Macaristan ve Sırbistan’da gerçekleştirilen çalışmalar gözstermiştir ki, Mesarya Ovası gibi türün üremesinin insan faaliyetleri ile baskılandığı ortamlara yerleştirilen yuvalar sayesinde türün bölgedeki üreme başarısı artırılabilirmektedir. Kuşkor, bu bilgiden yola çıkarak, OSME tarafından desteklenen bu projeyi 2015 yılında başlatmıştır. Proje kapsamında, hazırlanan yuvalar, Mesarya Ovası’nda yer alan iki ÖKA’ya yerleştirerek Gökkuzgun’un bu iki bölgede üremesi teşvik edilmektedir. Böylece bu iki koruma sahasında tür hakkında uzun süreli izleme çalışmalarının gerçekleştirileceği bir araştırma alanı da yaratmış olmaktayız.

Hassas durumdaki bu türün, bu önemli yaşam alanlarında çoğalması ve gerçekleştirilecek izleme çalışmaları sonucunda elde edilecek veriler, türe yönelik koruma çalışmalarına önemli katkı sağlayacaktır.


TWEETS
İLETİŞİM
  • Adres: PK 10, Nicosia
  • Telefon: 0542 881 37 50
    0548 886 86 84
  • Eposta: info@kuskor.org
Weblink.Media
«Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği» © 2015. Tüm hakları saklıdır.